Konec Městských lázní - šance na dobrou archiktekturu?

Už dlouho v Teplicích nikoho tolik nepřitahoval prázdný pozemek s hromadou sutin - na místo budovy Městských lázní se chodili Tepličané dívat ještě několik týdnů po jejich stržení a obvykle si pár chvil prázdné místo mezi stromy fascinovaně prohlíželi.
Na rok přesně 100 let od svého slavnostního otevření byla výstavní budova na konci Kollárovy ulice stržena na popud svého majitele. Nikoho to nemohlo překvapit - objekt od 90. let chátral, několikrát změnil svého majitele a její technický stav začal být více než alarmující. Argumentace vlastníka hrozbou zhroucení stavby byla, přiznejme si, na místě.
Nemá smysl tesknit nad budovou, která už není. Je sice chybou, že žádný společenský mechanismus nedokázal ochránit kulturní památku (její státem přiznaná ochrana byla sejmuta v nedávné době), pro budoucí obraz města je ovšem mnohem důležitější se ptát, co tento výstavní klenot, kterým vrcholila Kollárova ulice, nahradí.
Obrovský pozemek v centru města má vedle tržní také nedozírnou urbanistickou hodnotu. Stavba namísto lázeňské budovy může svébytný charakter klasicistní zóny podtrhnout, ale také značně poškodit. S ohledem na to, že na základě domluvy s památkáři je nezbytné zhotovit v nové stavbě repliku původního průčelí, můžeme se oprávněně obávat, že výsledkem bude zvláštní koláž vzniklá jako úlitba jak dané domluvě, tak funkčnosti a ceně.
V mnoha vyspělých zemích je zvykem, že investor plánující stavbu na tak exponovaném místě, jako je to pod bývalými Městskými lázněmi, konzultuje svůj záměr s městem a jeho občany. Žádáme proto současného majitele pozemku, aby se kromě podnikatelských cílů řídil i veřejným zájmem. Vedení města pak vyzýváme k formulování představy, jaký charakter by nový objekt měl mít.
Stále ještě nemusíme promarnit další zásadní šanci na dobrou architekturu Teplic.

Další informace k tématu

>> Drážďanské noviny o městských lázních (Teplice zerstört Architekturdenkmal. Sächsische Zeitung, 26. 9. 2008)
>>Publikace o secesních Teplicích
>> Městské lázně na audioteplice.cz

1 - Hlavní menu

  • Blog
  • Kalendář
  • Studie a dokumenty
  • Kontakt

  • Přihlásit se

  • Komunitní kalendář
  • Naučná audiostezka
  • Teplice///Teplitz - architektura na severu Čech
  • Teplická cyklojízda
audioteplice.cz
teplice-teplitz.net
cyklokomunita
teplickáradnice.cz
Chci být v Klubu přátelOSF
CEE Trust
T-Mobile
cyklojizdy.cz
zahrada | teplice
iTeplice
Nadace VIA